Informacja o wyniku konsultacji Kryteriów lokalnych dot. rozwoju obszaru LGD

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w związku z przedstawionymi do konsultacji z Państwem zmianami, dotyczącymi proponowanych do wprowadzenia zmian
w „Kryteriach lokalnych dot. rozwoju obszaru LGD” w perspektywie finansowej 2014-2020, do Stowarzyszenia LGD Ziemi Kraśnickiej nie zostały zgłoszone żadne uwagi i nowe propozycje
z Państwa strony.

      Jednocześnie informujemy, że w ramach organizowanego przez LGD spotkania konsultacyjnego w dniu 22.03.2018r. nie było osób chętnych do zapoznania się z proponowanymi zmianami i przedstawienia swoich opinii w tym zakresie.

               Zgodnie z procedurami Zarząd LGD Ziemi Kraśnickiej opracuje końcową wersję propozycji zmian w „Kryteriach lokalnych dot. rozwoju obszaru LGD” , którą przekaże pod obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.