OSTATECZNY PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW I NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO w projekcie „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces”

Poniżej zamieszczamy Listę uczestników/Uczestniczek projektu (po zakończeniu procedury odwoławczej)  kwalifikujących się do otrzymania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego (nabór I).

Załącznik nr 6 lista wnioskow_15.12_PDF

 

WAŻNE: Informację o wynikach oceny i dalszych krokach związanych z zarejestrowaniem działalności
i podpisaniem umowy Uczestnicy projektu otrzymają odrębną korespondencją.