Wyniki oceny wniosków w ramach naboru nr 2/2017/G

Lista operacji zgodnych z LSR oraz wybranych do dofinansowania w ramach naboru 2/2017/G. 

Protokół z posiedzenia Rady

Lista operacji zgodnych z LSR ocenionych przez Radę LGD w ramach naboru 2/2017/G

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy ocenionych przez Radę LGD w ramach naboru 2/2017/G

Lista operacji wybranych do dofinansowania ocenionych przez Radę LGD w ramach naboru 2/2017/G

Deklaracje bezstronności i poufałości z posiedzenia Rady w dn. 27.07.2017r.

Lista obecności z posiedzenia Rady w dn. 27.07.2017r.