Pytania i odpowiedzi dot. naborów

W związku z prowadzonymi naborami Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej przypomina potencjalnym Wnioskodawcom, że na stronie ARiMR jest zestawienie pytań i odpowiedzi dotyczące Poddziałanie 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z którym warto się zapoznać – tutaj