Wyniki ponownej oceny wniosku o dofinansowanie operacji w ramach naboru 1/2016 (premia 100 tys.) w związku z wniesionym protestem.

Protokół z posiedzenia Rady

Deklaracje bezstronności i poufałości z posiedzenia Rady w dn. 11.04.2017r.

Rejestr interesów członków organu decyzyjnego

Lista obecności z posiedzenia Rady w dn. 11.04.2017r.