Wyniki oceny wstępnej naboru nr 1/2016

Wyniki oceny wstępnej w ramach naboru nr 1/2016:

  1. Lista wniosków przekazanych do oceny Radzie LGD do oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru
  2. Lista wniosków o dofinansowanie operacji odrzuconych na etapie wstępnej oceny w ramach naboru 1/2016
  3. Protokół z posiedzenia Rady LGD nr 2/II/2016
  4. Lista wniosków o dofinansowanie operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR na etapie wstępnej oceny w ramach naboru 1/2016
  5. Lista wniosków o dofinansowanie operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz niezgodnych z LSR na etapie wstępnej oceny w ramach naboru 1/2016