UWAGI DOT. PRAWIDŁOWEGO STOSOWANIA ZASAD KONKURENCYJNOŚĆI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

UWAGI DOT. PRAWIDŁOWEGO STOSOWANIA ZASAD KONKURENCYJNOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Szanowni Beneficjenci LGD Ziemi Kraśnickiej!

Wszyscy, którzy podpisali umowy na realizacje operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

zobowiązani są do przestrzegania zasad konkurencyjności: zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji  oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej Poz. 396 – pobierz

UWAGAI!!!: Beneficjenci, którzy zamieścili swoje ogłoszenia na Portalu ARiMR przez dniem 21 luty 2018r. zobowiązani są do stosowania ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 13 stycznia 2017 r.w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań  ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy  oraz pomocy technicznej Poz. 106. – D20170106

W załączeniu zamieszczamy również propozycję protokołu z przeprowadzonego postępowania  ofertowego. Jest to propozycja robocza, która zawiera elementy, jakie powinien zawierać protokół z postępowania ofertowego: PROTOKÓŁ Z POSTEPOWANIA OFERTOWEGO do pobrania

Drukuj