Gmina Trzydnik Duży

Mapa gminy wiejskiej Trzydnik Duży

Ogólne informacje na temat gminy wiejskiej Trzydnik Duży

Trzydnik Duży gmina wiejska jest położona w południowej części powiatu kraśnickiego na Wzniesieniach Urzędowskich. Zajmuje powierzchnię około 104 km2. Jej położenie wyznaczają skrajne punkty:

  • na północy – koło wsi Suchodoły – 50o55’09”N
  • na południu – koło wsi Łychów Gościeradowski – 50o47’50’N
  • na wschodzie – koło wsi Rzeczyca Księża – 22o15’28”E
  • na zachodzie – koło wsi Agatówka – 22o03’31”E

Większość obszaru położona jest na wysoczyznach, na których występują płaty lessów. Rzeźbę urozmaicają głęboko wcięte w skalne podłoże doliny rzek Karasiówki, Jędrzejówki i Tuczyna. Najwyższym punktem na terenie gminy jest wzgórze o wysokości 250 m n.p.m., położone na północ od wsi Olbięcin.
Gminę zamieszkuje ponad 6,8 tys osób. Średnia gęstość zaludnienia wynosi około 66 osób na 1 km2.Większość mieszkańców utrzymuje się z rolnictwa. Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 74 z Piotrkowa Trybunalskiego (woj. łódzkie) i Kielc (woj. świętokrzyskie) do Zamościa (pow. zamojski) i Hrubieszowa (pow. hrubieszowski) ku wschodniej granicy (przejście na granicy polsko-ukraińskim w Zosinie). Największymi miejscowościami są Rzeczyca Ziemiańska i Trzydnik Duży – siedziba gminy.