Gmina Dzierzkowice

Mapa gminy Dzierzkowice

 

Ogólne informacje na temat gminy Dzierzkowice

Dzierzkowice gmina wiejska położona jest w środkowej części powiatu kraśnickiego na obszarze Wzniesień Urzędowskich. Większość terenu gminy położona jest w dolinie rzeki Wyżnicy oraz na przylegających do niej wierzchowinach. Położenie gminy wyznaczają jej skrajne punkty:

  • na północy – koło Sosnowej Woli – 51o00’06”N;
  • na południu – koło Kolonii Ludmiłówka 50o54’56”N
  • na wschodzie – koło Kolonii Wyżnica 22o11’48”E
  • na zachodzie – koło Kolonii Sosnowa Wola 21o57’32”E

Powierzchnia gminy wynosi 87 km2. Zamieszkana jest przez około 5,4 tys. Ludzi. Średnia gęstość zaludnienia na tym terenie wynosi około 62 osób na 1 km2. Na terenie gminy przeważają urodzajne gleby wytworzone na skałach wapiennych i lessach. Większość mieszkańców utrzymuje się z rolnictwa. Lasy zajmują około 22% powierzchni gminy. Największą miejscowością na terenie gminy są Dzierzkowice – siedziba gminy.