Najciekawsza inicjatywa w ramach “Małych Projektów 2010”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie „Najciekawsza inicjatywa w ramach Małych projektów” aktywizującą i integrującą mieszkańców gmin z obszaru LGD Adresatem konkursu są wnioskodawcy konkursów dot. małych projektów z roku 2010 . Na drodze konkursu jury wybierze jeden, najciekawszy, innowacyjny oraz najpełniej realizujący zakładany cel projekt oraz przyzna miejsce II i III. Opis inicjatywy wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami według załączonych formularzy dostępnych również na stronie www.lgdkrasnik.pl należy złożyć do dnia 20 czerwca 2011 r. lub pocztą na poniższy adres (decyduje data wpływu do biura LGD) lub osobiście: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej ul. Mostowa 2, 23-200 Kraśnik Materiały do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy do konkursu.doc
Regulamin konkursu.doc