Gmina Wilkołaz

Mapa gminy wiejskiej Wilkołaz

Ogólne informacje na temat gminy wiejskiej Wilkołaz

Wilkołaz gmina wiejska jest położona jest w północno-wschodniej części powiatu kraśnickiego na Wzniesieniach Urzędowskich. Zajmuje powierzchnię 82 km2. Zamieszkuje ją 5,5 tys. Ludzi. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 67 osób na 1 km2. Położenie gminy wyznaczają jej skrajne punkty:

  • na północy – koło wsi Marianówka – 51o03’05”N
  • na południu – koło wsi Pułankowice – 50o56’33”N
  • na wschodzie – koło Wilkołaza – 22o23’16”E
  • na zachodzie – koło wsi Ostrów – 22o14’38”E

Gmina odwadniana jest przez dopływ Wyżnicy, Urzędówkę. Płynie ona w głęboko wciętej w skalne podłoże, malowniczej dolinie. Najwyżej położonym punktem jest wzniesienie na wscodniej granicy gminy osiągające 263 m n.p.m. Na skałach węglanowyci i pokrywających je płatach lessów wykształciły się urodzajne gleby. Jest to gmina rolnicza. Największą miejscowością jest siedziba gminy, Wilkołaz.