Gmina Szastarka

Mapa gminy wiejskiej Szastarka

Ogólne informacje na temat gminy wiejskiej Szastarka

Szastarka gmina wiejska jest położona na granicy Roztocza Gorajskiego i Wzniesień Urzędowskich. Zajmuje powierzchnię około 73 km2. Położenie gminy wyznaczają skrajne punkty:

  • na północy – koło Cieślanek – 50o53’39”N
  • na południu – koło Wojciechowa – 50o47’16”N
  • na wschodzie – koło Blinowa – 22o25’15”E
  • na zachodzie – koło Rzeczycy Kolonia – 22o15’15”E

Wschodnia część gminy ma bardziej urozmaiconą rzeźbę powierzchni. Na skałach wapiennych zalega tu gruba warstwa lessu. Wysoczyzny na terenie gminy rozcinają głębokie doliny. Jednak sieć wód powierzchniowych jest uboga. Najwyższym punktem na terenie gminy jest bezimienne wzgórze na południe od wsi Stare Moczydła o wysokości 300 m n.p.m.
Na wapieniach i lessach wytworzyły się żyzne gleby. To spowodowało, że gmina jest typowo rolniczą. Większość z ponad 5 tys. Mieszkańców gminy utrzymuje się z rolnictwa. Największymi miejscowościami są Szastarka – siedziba gminy i Polichna. Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 19 lącząca Lublin z Rzeszowem (woj. podkarpackie) i prowadząca dalej ku południowej granicy oraz droga krajowa nr 74 z Piotrkowa Trybunalskiego (woj. łódzkie) i Kielc (woj. świętokrzyskie) do Zamościa (pow. zamojski), Hrubieszowa (pow. hrubieszowski) i wschodniej granicy Polski (przejście na granicy polsko-ukraińskiej w Zosinie). Przez gminę przebiega również linia kolejowa z Lublina do Stalowej Woli-Rozwadowa (woj. podkarpackie).