Gmina Kraśnik

Mapa gminy wiejskiej Kraśnik

Ogólne informacje na temat gminy wiejskiej Kraśnik

Gmina wiejska Kraśnik położona jest na Wzniesieniach Urzędowskich. Jedynie jej wschodni kraniec w okolicy Stróży i Słodkowa położony jest na Roztoczu Gorajskim (Zachodnim). Położenie gminy wyznaczają skrajne pukty:

  • na północy – koło Dąbrowy-Bór 50o58’23”N
  • na południu – w Lesie Mosty 50o50’28”N
  • na wschodzie – skraj lasu koło Leśniczówki „Rudki” 22o20’28”E
  • na zachodzie – koło Kowalina 22o07’34”E

Gmina zajmuje powierzchnię 106 km2 i zamieszkuje ją ponad 7 tys. ludzi. Średnia gęstość na terenie gminy wynosi około 66 osób/1 km2. Gmina ma charakter rolniczy, ale duże powierzchnie zajęte są przez kompleksy leśne (ponad 30% powierzchni). Obszar gminy jest ubogi w wody powierzchniowe. Największym ciekiem wodnym jest rzeka Wyżnica. Najwyższym punktem na terenie gminy jest wzniesienie Babia Góra 296 m n.p.m. koło wsi Słodków. Siedziba gminy znajduje się w Kraśniku, a największą miejscowością na terenie gminy jest Stróża.