Gmina Gościeradów

Mapa gminy wiejskiej Gościeradów

Ogólne informacje na temat gminy Gościeradów

Gościeradów gmina wiejska położona jest w południowej części powiatu kraśnickiego. Większość obszaru gminy położone jest na Wzniesieniach Urzędowskich. Jedynie jej południowe krańce leżą w strefie krawędziowej Wyżyny Lubelskiej i na Równinie Biłgorajskiej. Gmina zajmuje 159 km2, a jej położenie wyznaczają skrajne punkty:

  • na północy – koło Aleksandrowa 50o50’30”N
  • na południu – koło Wólki Szczeckiej 50o46’18”N
  • na wschodzie – koło Suchodołów 22o05’47”E
  • na zachodzie – koło Mniszka 21o55’13”E

Najwyższym punktem jest wzniesienie koło wsi Księżomierz osiągające wysokość około 250 m n.p.m. Na wapieniach i pokrywających je płatach lessu wykształciły się żyzne gleby, co zdecydowało o rolniczym charakterze gminy. Na słabych, piaszczystych glebach Równiny Biłgorajskiej oraz na powierzchniach o dużym stopniu nachylenia zachowały się większe kompleksy leśne należące do Lasów Lipskich. Niektóre ich fragmenty mają dużą wartość przyrodniczą. Dla ich ochrony utworzono dwa rezerwaty przyrody: Marynopole i Szczeckie Doły. Gminę zamieszkuje ponad 7,3 tys. osób, z których większość związana jest z rolnictwem. Średnia gęstość zaludnienia na terenie gminy wynosi około 46 osób/1 km2. Przez środkową część gminy przebiega droga krajowa 74 z Lublina do Kielc (woj. świętokrzyskie), Krakowa (woj. małopolskie) i Katowic (woj. śląskie). Największą miejscowością jest Gościeradów – siedziba gminy.