Gmina Annopol

Mapa gminy miejsko-wiejskiej Annopol

Ogólne informacje na temat gminy miejsko-wiejskiej Annopol

Annopol gmina miejsko-wiejska w południowej części pow. kraśnickiego. Północna część gminy położona jest na Wzniesieniach Urzędowskich, południowa – na Równinie Biłgorajskiej, będącej częścią Kotliny Sandomierskiej. Od ujścia Sanny do Wisły do granicy z pow. opolskim wąskim pasem ciągnie się południowy fragment Małopolskiego Przełomu Wisły. Położenie gminy wyznaczają skrajne punkty:

  • na północy – koło Popowa 50o58’55”N
  • na południu – koło Borowa 50o46’28”N
  • na wschodzie – koło Borowa nad Karasiówką 21o56’57”E
  • na zachodzie – koło Świeciechowa: 21o48’41”E

Gmina zajmuje ponad 151 km2. Zamieszkuje ją około 9,8 tys. osób. Średnia gęstość zaludnienia wynosi blisko 65 osób na 1km2. Najwyższym punktem jest wzniesienie koło wsi Zastocze osiągające około 252 m n.p.m. Jest to gmina przemysłowo-rolnicza. W przemyśle pracuje około 38% zatrudnionych. Ponad 40% znalazło zatrudnienie w administracji, szkolnictwie, ochronie zdrowia i handlu. Na użytki rolne przypada około 71 % powierzchni. Lasy zajmują około 19% powierzchni gminy. Największe kompleksy leśne znajdują się na Równinie Biłgorajskiej. Na terenie gminy przebiega droga krajowa 74 oraz drogi wojewódzkie 759 i 824. Głównym ośrodkiem administracyjno-usługowym jest Annopol.