Projekty grantowe

W chwili obecnej Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej nie prowadzi naboru wniosków na projekty grantowe.3