Konsultacje lokalnych kryteriów wyboru

Rozpoczynamy proces konsultacji kryteriów wyboru operacji w ramach programu Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027, zamieszczonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej na lata 2023 -2027 na str. www.lgdkrasnik.pl , które konsultowaliśmy z Państwem na etapie tworzenia LSR.

Projekt kryteriów dostępny jest w biurze LGD Ziemi Kraśnickiej.

Uwagi/propozycje/zmiany do zaprezentowanych w LSR kryteriów można składać w biurze Stowarzyszenia w godz. 8.00 – 16.00 do dnia 19.04.2024r.

Po zakończeniu konsultacji Zarząd LGD Ziemi Kraśnickiej opracuje końcową wersję propozycji zmian w LSR, którą przekaże pod obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.