15 lecie Lokalnej Grupy Działania Puszcza Kozienicka

10 lutego 2024 Lokalna Grupa Działania Puszcza Kozienicka świętowała 15 lecie swojej działalności .

Wiele ciekawych projektów, nowe miejsca pracy, wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych, inwestycje na obszarze partnerskich gmin. To tylko niektóre sukcesy i wymierny efekt działalności stowarzyszenia .
Życzymy całej organizacji na ręce Pani Prezes Ireny Bielawskiej kolejnych sukcesów i pomysłów, nieustającej pasji w rozwoju ziemi kozienickiej i kolejnych pięknych jubileuszy