Gmina Wilkołaz

Wsparciem pozyskanym za pośrednictwem LGD Ziemi Kraśnickiej ze środków PROW 2014 – 2020
w celu wzbogacenia oferty turystyczno – rekreacyjno – kulturowej w swoim regionie może pochwalić się także Gmina Wilkołaz!!!

Kwota dofinansowania w wysokości  97 027 PLN – tj ok. 63,63% wartości całego przedsięwzięcia, pozwoliła Gminie Wilkołaz na realizację zaplanowanych projektów w zakresie budowy ogólnodostępnych placów zabaw – budowy 2 nowych  i przebudowę jednego w miejscowościach Marianówka, Ostrów i Wilkołaz Pierwszy. Wszyscy chętni mogą korzystać z nich nieodpłatnie,
a przede wszystkim lokalni mieszkańcy!

Cieszymy, że poprzez inicjatywę Gminy Wilkołaz stworzono miejsca zabaw dla dzieciaków!

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej gratuluje Gminie Wilkołaz  pozyskanych środków i dziękujemy za miłą współpracę!

Poniżej zdjęcia utworzonych placów zabaw: