Zapraszamy do udziału w konkursie „Nasz sołtys”. Inicjatorem pomysłu jest Samorząd Województwa Lubelskiego

🌾Zapraszamy do udziału w konkursie „Nasz sołtys”. Inicjatorem pomysłu jest Samorząd Województwa Lubelskiego.
✅Celem konkursu jest zachęcenie do aktywnego zaangażowania w inicjatywy na rzecz rozwoju sołectw oraz promowanie działalności sołtysów. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach: dla pań pełniących funkcję sołtysów oraz dla panów pełniących funkcję sołtysów.
🌾Kandydatem w konkursie może zostać sołtys z województwa lubelskiego, który aktualnie pełni funkcję i był sołtysem co najmniej przez cały poprzedni 2022 rok. Osoby do tytułu „Nasz Sołtys” mogą zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa w ilości co najmniej 5 osób, rady parafialne, organizacje pozarządowe i społeczne działające na wsi, stowarzyszenia sołtysów oraz powiaty.
👉Szczegóły dotyczące konkursu są dostępne na stronie internetowej https://www.lubelskie.pl/…/ogloszenie-konkursu-nasz…/ 🌐