C.D. KONSULTACJI NOWEJ LSR

Zapraszamy mieszkańców obszaru LGD Ziemi Kraśnickiej do opiniowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju i jej załączników, której egzemplarz dostępny jest w siedzibie biura LGD Ziemi Kraśnickiej ul. Lubelska 115, 23-200 Kraśnik.

Po zakończeniu konsultacji Zarząd LGD Ziemi Kraśnickiej opracuje końcową wersję LSR, którą przekaże pod obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.