ANKIETA DOTYCZĄCA METOD KOMUNIKACJI

Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie krótkiej ankiety dotyczącej METOD KOMUNIKACJI. Chcemy określić sposób przekazywania informacji, który jest dla Państwa najlepszy – ANKIETA

Wypełnioną ankietę można przesyłać drogą elektroniczną: na adres e-mailowy: biuro@lgdkrasnik.pl, za pośrednictwem Messenger przez aplikację Facebook Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej bądź złożyć bezpośrednio w punkcie konsultacyjnym w biurze LGD Ziemi Kraśnickiej na ul. Lubelskiej 115, 23-200 Kraśnik.

Tym samym informujemy, iż w dalszym ciągu w ramach prowadzonego procesu konsultacji społecznych dotyczących założeń nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGD Ziemi Kraśnickiej, w biurze LGD Ziemi Kraśnickiej wyznaczony został PUNKT KONSULTACYJNY otwarty na kontakt indywidualny z mieszkańcami naszego obszaru zainteresowanymi jego rozwojem w kolejnym okresie programowania.

Zapraszamy do przekazywania spostrzeżeń i wniosków dotyczących potrzeb i potencjału obszaru LSR.

W przypadku jakichkolwiek trudności związanych z uzupełnieniem, bądź przekazaniem uzupełnionej ankiety prosimy o kontakt!