Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, instytucji kultury nt opracowania LSR dla obszaru LGD ZK w nowej perspektywie finansowej

Dnia 25.03.2023r. w restauracji “Zielony Dworek, na ul. Kolejowej 10 w Kraśniku odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, instytucji kultury nt opracowania LSR dla obszaru LGD ZK w nowej perspektywie finansowej. Spotkanie zostało poświęcone określeniu potrzeb rozwojowych i potencjału każdej z gmin w perspektywie ich dalszego rozwoju w kontekście zagadnień takich jak innowacyjność, cyfryzacja, środowiska i klimaty, zmian demograficznych, z uwzględnieniem starzejącego się społeczeństwa, wyludnienia obszaru oraz grup osób pozostającej w niekorzystnej sytuacji, przy dostępie środków z tworzonej nowej LSR LGD Ziemi Kraśnickiej. Przedstawiono zebranym dotychczas wypracowaną analizę, a w ramach warsztatów skonsultowano także cele i założenia tworzonej LSR. Było owocnie! Dziękujemy wszystkim przybyłym na spotkanie.