Spotkanie z przedstawicielami młodzieży nt. opracowania nowej LSR dla obszaru LGD Ziemi Kraśnickiej

W dniu wczorajszym w siedzibie LGD Ziemi Kraśnickiej odbyło się spotkanie z przedstawicielami młodzieży tj. os. do 25. r.życia nt opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD ZK w nowej perspektywie finansowej. Spotkanie konsultacyjne z młodzieżą miało formę warsztatów przyszłościowych. Spotkanie pozwoliło zbadać opinię młodzieży z terenu LGD Ziemi Kraśnickiej w celu opracowania nowego LSR., zapoznać się z istotnymi wartościami dla osób w tej grupie wiekowej.
Młodzież zainicjowała również kolejne spotkanie na dzień 14.04.2023r.
Dziękujemy serdecznie młodzieży za spotkanie z nami!
Uzyskane odpowiedzi pozwolą nam, aby lokalna strategia rozwoju, która aktualnie tworzymy, była lepiej dopasowana do potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców obszaru LGD ZK.