BITWA REGIONÓW 2023

🆕Szanowni Państwo!🆕
Informujemy o rozpoczęciu naboru do VIII edycji ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”, który jest skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszeń.
Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy konkursowej polegającej na przygotowaniu tradycyjnej potrawy regionalnej z wykorzystaniem przynajmniej jednego produktu regionalnego (z wyłączeniem deserów) charakterystycznej dla regionu działania koła gospodyń wiejskich lub stowarzyszenia.
Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie w okresie od 1 marca do 31 marca 2023 r. droga elektroniczną, Formularza zgłoszeniowego, do którego link jest dostępny na stronie www.bitwaregionow.pl .
Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach:
Etap I konkursu (powiatowy)– wszystkie KGW, które prawidłowo prześlą zgłoszenie online i zostaną pozytywnie zweryfikowane pod kątem formalno-prawnym.
Etap II konkursu –Półfinał (wojewódzki)– KGW, które zostaną najwyżej ocenione prze komisje konkursowe podczas danego wydarzenia powiatowego w województwie.
Etap III konkursu – Finał (ogólnopolski) – 16 KGW, po jednym z każdego województwa, które zdobędą 1 miejsce w II etapie konkursu.
Serdecznie zapraszamy do udziału!