🆕🆕🆕W niedzielę 26 lutego w Domu Wiejskim w Ludmiłówce odbyło się spotkanie z Panem Zdzisławem Latos. który jest autorem książki pt. “Nasza wieś Ludmiłówka”. Publikacja została sfinansowana ze środków UE w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, które zostały pozyskane od Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej przez Stowarzyszenie “Szansa dla Ludmiłówki”.
Składamy serdeczne gratulacje dla Pana Zdzisława oraz dla Stowarzyszenia i życzymy dalszych sukcesów!
Publikacja do pobrania pod linkiem 👇👇