Zawiadomienie o powołaniu grupy roboczej

Za nami pierwsze spotkanie zespołu roboczego ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD Ziemi Kraśnickiej w nowej perspektywie finansowej. Spotkanie odbyło się w dniu 08.02.2023r. w siedzibie LGD Ziemi Kraśnickiej. Tematem pierwszego spotkania było omówienie wstępnej diagnozy nowego LSR, przedstawiono  dotychczas wypracowany materiał i ustalono dalszy plan działania. Wniesiono dużo cennych uwag ustnie, ale także rozdysponowano ankiety wśród członków zespołu roboczego, które każdy z nich zadeklarował rozprowadzić wśród mieszkańców obszaru LGD Ziemi Kraśnickiej. Ustalono również kolejny termin spotkania, aby pracować nad zebranymi danymi i zdiagnozowanymi problemami. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania 19.1 “Wsparcie przygotowawcze” objętego PROW na lata 2014 – 2020. Zawiadomienie o powołaniu grupy roboczej – zobacz