Konsultacje społeczne – ankieta precyzująca osoby w niekorzystnej sytuacji

Szanowni Państwo  !

W związku z ciągłą pracą nad budową Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021 – 2027, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, która precyzuje grupy pozostające w niekorzystnej sytuacji, które Państwa zdaniem powinny być
w pierwszej kolejności objęte wsparciem w ramach tworzonej nowej LSR LGD Ziemi Kraśnickiej.

Zachęcamy tych wszystkich Państwa, którzy jeszcze nie przekazali nam swoich uwag do  jej wypełnienia: >>>ANKIETA<<<

Wypełnioną ankietę można przesyłać drogą elektroniczną: na adres e-mailowy: biuro@lgdkrasnik.pl, za pośrednictwem Messenger przez aplikację Facebook Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej bądź złożyć bezpośrednio w punkcie konsultacyjnym w biurze LGD Ziemi Kraśnickiej na ul. Lubelskiej 115, 23-200 Kraśnik.

Tym samym informujemy, iż w dalszym ciągu w ramach prowadzonego procesu konsultacji społecznych dotyczących założeń nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGD Ziemi Kraśnickiej, w biurze LGD Ziemi Kraśnickiej wyznaczony został PUNKT KONSULTACYJNY otwarty na kontakt indywidualny z mieszkańcami naszego obszaru zainteresowanymi jego rozwojem w kolejnym okresie programowania. Zapraszamy do przekazywania spostrzeżeń i wniosków dotyczących potrzeb i potencjału obszaru LSR.

W przypadku jakichkolwiek trudności związanych z uzupełnieniem, bądź przekazaniem uzupełnionej ankiety prosimy o kontakt!