PRACOWNIA PROTETYCZNA BEATA ZYSKA

Pani Beata Zyska mieszkanka Gminy Gościeradów w ramach projektu Nowe Otwarcie rozpoczęła swoja działalność gospodarczą w zakresie usług protetycznych. Ze środków pozyskanych z Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej zakupiła brakując wyposażenie oraz kontener biurowo-laboratoryjny, który został w pełni przystosowany do działalności pracowni protetycznej. Działalność firmy to usługi oraz produkcja. Główne produkty to : protezy osiadające i szkieletowe – wyjmowane, protezy stałe – wkłady, korony i mosty ceramiczne, jak również naprawa już istniejących protez . Adres działalności to Gościeradów Folwark 30; 23 – 275 Gościeradów.
Serdecznie gratulujemy!