Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej zaprasza do współpracy w ramach zespołu roboczego ds. opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD Ziemi Kraśnickiej w perspektywie finansowej UE 2022-2027

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej zaprasza do współpracy w ramach zespołu roboczego ds. opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD Ziemi Kraśnickiej w perspektywie finansowej UE 2022-2027