Biesiada Pokoleniowa w Rudniku Pierwszym

W sobotę tj. 12 listopada 2022 r. Wioletta Wilkos Prezes LGW Ziemi Kraśnickiej na zaproszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Rudniku Pierwszym we współpracy z Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek zorganizowało wydarzenie Biesiady Pokoleniowej ze środków grantowych Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, które było okazją do spotkania Kół Gospodyń z całej gminy 👍🤗 Gratulujemy pomysłu i cieszymy się, że środki LGD pozwalają przez te wszystkie lata na realizację przedsięwzięć dla mieszkańców obszarów wiejskich LGD Ziemi Kraśnickiej🤗🤗