PODPISANIE UMÓW GRANTOWYCH

W dniu 26.09.2022r. w ramach grantu pn: “Publikacje i wydarzenia promujące
walory Ziemi Kraśnickiej” zostało podpisanych z 15 umów z Grantobiorcami, a
o to oni:
-Parafialna Orkiestra Dęta Szastarka;
– Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek;
– Wiesław Liwiński;
– Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w
Popkowicach;
– Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich Majdan – Grabina “Trześniarze”;
– Stowarzyszenie “Nad Stawem”;
– Koło Gospodyń Wiejskich w Świeciechowie Dużym;
– Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowie;
– Gmina Annopol;
– Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Annopol “SZANSA”;
– Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Ziemi Trzydnickiej;
– Stowarzyszenie “Szansa dla Ludmiłówki”;
– Gminna Rada Kobiet – Zakrzówek;
– Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Zakrzówku;
– Koło Gospodyń Wiejskich w Rudniku Pierwszym
W ramach grantu zostanie zorganizowanych 10 wydarzeń oraz zostanie
wydanych 5 publikacji.
Wydarzenia i publikacje mają na celu promocję oferty turystycznej, walorów
przyrodniczo – krajobrazowych oraz kulturowych ziemi kraśnickiej. Wartość
wszystkich zadań wynosi 274 369,00zł
Wszystkim Grantobiorcom życzymy owocnej realizacji umów 😄