Konsultacje społeczne w Gminie Dzierzkowice – relacja

Za nami kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące tworzenia nowej lokalnej strategii rozwoju, tym razem w Gminie Dzierzkowice. Z mieszkańcami Gminy rozmawialiśmy o występujących problemach i niedogodnościach w dziedzinie społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Dziękujemy uczestnikom za aktywność!