Harmonogram spotkań konsultacyjnych

W związku z przystąpieniem do prac nad budową Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021 – 2027 zapraszamy przedstawicieli samorządu, jednostek publicznych, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, stowarzyszeń i fundacji, parafii i wszystkich mieszkańców zainteresowanych kontynuacją współpracy w ramach LEADER – a i określenia potrzeb i nowych kierunków rozwoju Ziemi Kraśnickiej do udziału w organizowanych w każdej
z partnerskich gmin Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej

Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań

Informujemy, o możliwości organizacji dla Państwa uczestnictwa w spotkaniach w formie online – czekamy na Państwa zgłoszenia !