Konsultacyjne społeczne – ankieta skierowana do mieszkańców obszaru LGD Ziemi Kraśnickiej

Konsultacyjne społeczne – ankieta skierowana do mieszkańców obszaru LGD Ziemi Kraśnickiej

W związku z przystąpieniem do prac nad budową Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021 – 2027 zapraszamy Państwa do wyrażenia opinii na temat najpotrzebniejszych działań w naszym rejonie i wypełnienie ankiety – ANKIETA

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.

Wypełnioną ankietę można przesyłać drogą elektroniczną: na adres e-mailowy: biuro@lgdkrasnik.pl, za pośrednictwem Messenger przez aplikację Facebook Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej bądź złożyć bezpośrednio w punkcie konsultacyjnym w biurze LGD Ziemi Kraśnickiej na ul. Lubelskiej 115, 23-200 Kraśnik.

Tym samym informujemy, iż w ramach prowadzonego procesu konsultacji społecznych dotyczących założeń nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGD Ziemi Kraśnickiej, w biurze LGD Ziemi Kraśnickiej wyznaczony został PUNKT KONSULTACYJNY otwarty na kontakt indywidualny z mieszkańcami naszego obszaru zainteresowanymi jego rozwojem w kolejnym okresie programowania. Zapraszamy do przekazywania spostrzeżeń i wniosków dotyczących potrzeb
i potencjału obszaru LSR.

TABLICA punkt konsultacyjny