Podpisana umowa “Wsparcie przygotowawcze”

17 czerwca 2022 Pani Prezes Wioletta Wilkos Prezes Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej podpisała umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego na tzw. “Wsparcie przygotowawcze”. Przed nami spotkania konsultacyjne w każdej partnerskiej gminie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej 🤗 Zapraszamy przedstawicieli samorządu, jednostek publicznych , Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, stowarzyszeń i fundacji, parafii i wszystkich mieszkańców zainteresowanych kontynuacją współpracy w ramach LEADER-a i określenia potrzeb i nowych kierunków rozwoju Ziemi Kraśnickiej 😊😊