INDYWIDUALNE DORADZTWO

Szanowni Państwo!
Przypominamy, że w ramach naboru 4/2022 oraz naboru nr 5/2022/G mają Państwo możliwość skorzystania z indywidualnego doradztwa w biurze Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej.
Przypominamy, że doradztwo świadczone do 22 czerwca 2022 r. jest dodatkowo punktowane w ramach oceny wniosku.