WYNIKI Z NABORU WNIOSKÓW nr 1/2022

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem nabru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR (w tym z Programem) w ramach naboru nr 1_2022

Lista operacji wybranych do dofinansowania ocenionych przez Radę LGD Ziemi Kraśnickiej w ramach naboru nr 1_2022

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD NR 1 I 2022