Nabór ofert „Małe Granty” – pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Zarząd Województwa Lubelskiego prowadzi nabór na realizację zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert w obszarze innych zadań publicznych. Zadania mogą być realizowane od: dnia podpisania umowy przez 90 dni.
Nabór ofert „Małe Granty” – pomoc dla uchodźców z Ukrainy
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Termin składania ofert w wersji papierowej: od 3 marca 2022 r. do wyczerpania środków finansowych.
Szczegóły w linku poniżej
https://www.lubelskie.pl/aktualnosci/nabor-ofert-male-granty/?fbclid=IwAR3LAES8_BE2Hx-Q6BKi_06d6nP6n1-YAlYt9p1wShL7ZNqkTShRPox6vrE