Gmina Annopol

GMINA ANNOPOL Z dotacji dostępnych w ramach PROW 2014 – 2020 w LGD Ziemi Kraśnickiej skorzystały również jednostki samorządu terytorialnego z obszaru LSR LGD Ziemi Kraśnickiej. Gmina Annopol wzbogaciła swą ofertę turystyczno – rekreacyjno – kulturową poprzez realizację dwóch projektów związanych z budową nowej i niekomercyjnej infrastruktury. W ramach pierwszego projektu powstał plac zabaw dla dzieciaków, natomiast dzięki drugiemu projektowi powstało aż 7 nowych siłowni napowietrznych dla wszystkich mieszkańców i odwiedzających gminę!!! Kwota dofinansowania obydwu projektów wynosi  167 521,00 PLN – która stanowi 63,63% wartości całego przedsięwzięcia. Nic nie powstrzyma nadchodzącej wiosny, także w krótce będzie można bez żadnych ograniczeń korzystać z nowopowstałej infrastruktury Gratulujemy Gminie Annopol zrealizowanej operacji i dziękujemy za przemiłą współpracę! Poniżej zamieszczamy zdjęcia zrealizowanych projektów: