INFORMACJA DOTYCZĄCA OPERACJI WŁASNEJ NR 1/2022/OW

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OPERACJI WŁASNEJ NR 1/2022/OW

Informujemy, że żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do otrzymania wsparcia, w terminie 30 dni od dnia opublikowania informacji NR 1/2022/OW  o zamiarze realizacji operacji własnej przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej” na stronie internetowej www.lgdkrasnik.pl nie zgłosił zamiaru realizacji  operacji własnej.