Dobra ziemskie Popkowice – właściciele, gospodarstwo i znaczenie

Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Popkowicach w ramach pozyskanego grantu od LGD Ziemi Kraśnickiej wydała publikację autorstwa Pani Anny Bednarczyk – Wnuk pn: „ Dobra ziemskie Popkowice – właściciele, gospodarstwo i znaczenie”. Publikacja została wydana w nakładzie 200 egzemplarzy. Wersję papierową można było nabyć na spotkaniach autorskich oraz w siedzibie Parafii J A kto jeszcze nie widział może zajrzeć tutaj Książka pani Anny Wnuk-Bednarczyk pt. „Dobra ziemskie Popkowice – właściciele, gospodarstwo i znaczenie” .pdf

Gratulacje 🙂