Wspomnienia Dominika Wośki

Towarzystwo Ziemi Urzędowskiej wydało publikację pn. „Wspomnienia Dominika Wośki – nauczyciela z Urzędowa” . Wspomnienia Dominika Wośki jako źródło historyczne posiadają ponadlokalną, uniwersalną wartość. Wspomnienia zawierają niezmiernie bogaty skarbiec wiedzy. Publikację można było nabyć m.in. podczas spotkania promującego projekt.
A my ze swojej strony zachęcamy wszystkich do zapoznania się z publikacją w wersji elektronicznej -> https://gokurzedow.pl/projekty/22265/.
Kwota wsparcia pozyskana za pośrednictwem Lokalnej Grupy działania Ziemi Kraśnickiej to 19 580,00 zł.