„Wyposażenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stróży”

„Wyposażenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stróży” właśnie pod taką nazwą Ochotnicza Straż Pożarna w Stróży zrealizowała grant w ramach którego zakupiła zestaw naczyń na 60 osób m.in: talerze, sztućce, półmiski, szklanki, garnki, dzbanki i wiele innych niezbędnych naczyń oraz krzesła i stoły. Kwota wsparcia to 15 430,00 zł pozyskana za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej. Z wykorzystaniem zakupionego sprzętu zorganizowano 13 spotkań m.in. Walne Zebrania Straży, Zebrania jednostki w celach szkoleniowych, zebrania sołeckie, spotkania dla mieszkańców, warsztaty kulinarne. Gratulacje. Życzymy kolejnych owocnych spotkań i aby to wyposażenie służyło jak najdłużej.