OSP ŁYCHÓW – podsumowanie projektu

Ochotnicza Straż Pożarna w Łychowie zrealizowała grant pn: „Zakup umundurowania galowego oraz wyposażenia dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Łychowie jako tworzenie warunków do aktywności na rzecz rozwoju lokalnego”. W ramach projektu zakupiono mundury galowe damskie i mundury galowe męskie, hełmy, czapki, frytkownice elektryczną, termosy transportowe, grill gazowy oraz namiot . OSP zorganizowało 13 ciekawych wydarzeń z wykorzystaniem zakupionego sprzętu i strojów z udziałem mieszkańców powiatu oraz młodzieży. Wartość zadania 13 022,11 zł. Jest to kwota uzyskana z wsparcia Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej.

OP