“Cztery pory roku – malowane pędzlem KGW ŚWIECIECHÓW DUŻY

Koło Gospodyń Wiejskich w Świeciechowie Dużym zrealizowało grant pn: „Cztery pory roku-malowane pędzlem KGW Świeciechów Duży”.  Celem projektu grantowego było zorganizowanie warsztatów malarskich oraz imprezy podsumowującej wystawa/wernisaż dla 300 osób promującej ofertę turystyczną, walory przyrodniczo-krajobrazowe oraz kulturowe ziemi kraśnickiej. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem. Nie jedna osoba odkryła swój ukryty talent J. Wartość zadania 10 680,00 zł w ramach dofinansowania pozyskanego w Lokalnej Grupie Działania Ziemi Kraśnickiej.