Biuletyn dot. operacji pn. “Rozwój obszarów wiejskich w oparciu o turystykę kulinarną”

Szanowni Państwo!

Zachęcamy do zapoznania się z biuletynem opracowanym po realizacji operacji pn. “Rozwój obszarów wiejskich w oparciu o turystykę kulinarną”, który swoim zakresem obejmuje dwa wyjazdy studyjne do Włoch i Francji oraz konferencję.

TUTAJ DO POBRANIA BIULETYN “Rozwój obszarów wiejskich w oparciu o turystykę kulinarną”