„ Szlak turystyczny – potencjał obszaru LGD” – pierwsze spotkanie

Za nami pierwsze spotkanie w ramach operacji własnej pn: „ Szlak turystyczny – potencjał obszaru LGD”, które odbyło się 07 października 2021 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wilkołazie.  Podczas spotkania mogliśmy się dowiedzieć wiele o tworzeniu szlaku rowerowego, a dzięki warsztatom uczestnicy/przedstawiciele poszczególnych Gmin dzielili się potencjałem swojego terenu co z pewnością  pomoże nam w opracowywaniu szlaku. Projekt całościowo obejmuje swoim zakresem: opracowanie koncepcji szlaku oraz opracowanie i wydanie mapy szlaku rowerowego.  Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział oraz za merytoryczną wiedzę naszym wykładowcom oraz za gościnność Pani Bożenie Nagajek Dyrektor GOK w Wilkołazie.