Poświęcenie Świątyni pw. M. B. Częstochowskiej w Stróży

W minioną niedzielę tj. 29.08.2021 Pani Prezes Wioletta Wilkos brała udział w uroczystości Poświęcenia Świątyni pw. M. B. Częstochowskiej pod przewodnictwem J.E. Ks. Abp Stanisława Budzika. Z racji tak doniosłego wydarzenia składamy duszpasterzom pod przewodnictwem Ks. kan. Grzegorza Stąsieka oraz mieszkańcom – gratulacje z okazji tak ważnej uroczystości 😊