WYJAZD STUDYJNY – REALIZACJA

W dniach 1 do 3 lipca br. członkowie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej uczestniczyli w wyjeździe studyjnym zorganizowanym przez nasze stowarzyszenie. Trzy dni spotkań i warsztatów które ubogaciły nasze doświadczenia i były inspiracją na przyszłość. Spółdzielnia Socjalna Opoka w Kluczach, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne czy Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Klucz to organizacje które aktywnie dbają o zdrowie, życie i aktywność społeczną nie tylko mieszkańców ale i osób z całego regionu małopolski. Działalność spółdzielni w Zakrzowie
i współpraca z Lokalną Grupą Działania pokazują zaś, że warto ze sobą współpracować 😁😁i tworzyć inicjatywy dla mieszkańców, które tworzą nowe miejsca pracy wykorzystując równocześnie lokalne produkty i dbają o zdrowie naszych rodzin. Mówiąc o współpracy nie sposób nie wspomnieć o naszej wizycie u inicjatorów Paczki Od Rolnika, którzy kontynuują sieciowanie okolicznych rolników równocześnie rozwijając nowe kierunki sprzedaży, ofert turystycznych i produktów lokalnych. Wróciliśmy z głowami pełnymi nowych pomysłów , które razem z naszymi członkami będziemy chcieli rozwijać na ziemi kraśnickiej.